Profesjonale oprogramowanie zarządzania produkcją

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Towary Paczkowane

Email Drukuj PDF
KONTROLA TOWaga do kontroli towarów paczkowanychWARÓW PACZKOWANYCH

Kontrola  masy  towarów  sprzedawanych  w  zamkniętych  opakowaniach  i  oznaczonych  co  do  masy  lub  objętości  jest  uregulowana  ustawą  o  towarach paczkowanych  z  dnia 6 września 2001 r. (z późniejszymi zmianami).

Ustawa nakłada na paczkującego obowiązek wykonywania kontroli wg dopuszczonych metod, przy użyciu przyrządów spełniających określone wymagania metrologiczne. W szczególności producent zobowiązany jest do kontroli wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych w każdej partii towaru.

Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu zalegalizowanych wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto paczkowanego towaru (Qn). 

Do głównych cech programu należą:
 • Rejestracja wszystkich przeprowadzonych ważeń
 • Analiza oceny zgodności partii z ustawą o towarach paczkowanych
 • Pełna kontrola partii
 • Statystyczna kontrola partii
 • Kontrola towarów paczkowanych wg własnych kryteriów
 • Selekcja wadliwych sztuk
 • Raportowanie wyników z przeprowadzonych kontroli jakości
 • Eliminacja kosztów związanych wycofaniem wadliwej partii z rynku
 • Bezpośredni wpływ na jakość wyrobów
 • Bezpośredni i pośredni wpływ na profity przedsiębiorstw

 

Zobacz przykładowy raportPomiar objętości jest wykonywany przez przeliczenie masy na objętość. Program posiada opcję dla opakowań o zmieniającej się tarze, np. opakowań szklanych.

Program umożliwia równoczesną pracę wielu wag na kilku liniach produkcyjnych. Obsługujący wagi otrzymują komunikaty o stanie kontroli oraz sygnały optyczne i akustyczne wyznaczające momenty wykonania kolejnych pomiarów.

Dla Klientów, którzy nie są zdecydowani wdrażać sytemu komputerowego oferujemy podręczny  zestaw kontrolny składający się z wagi serii B/TP i drukarki na której drukowany jest raport z kontroli.  W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby rozbudowania systemu kontroli, wagi z zestawów kontrolnych mogą być podłączone do komputera.

Zaufały nam takie firmy, jak:

ZMK Delikates Sp. z o.o. Ostrów wielkopolski

 Altax Przetwórstwo grzybów "DANEX"

 

Zadaj pytanie o produkt